AMPA i escola es reuneixen periòdicament per intercanviar informacions…