Canvi de AMPA a AFA

A l’Assemblea General de l’AMPA 2021-2022 es va votar a favor de canviar la denominació d’AMPA (Associació de mares i pares d’alumnes) i passar-se a dir AFA (Associació de famílies d’alumnes).

El concepte de família ha anat evolucionant amb el temps i la manera que tenim de viure en comú. Ha canviat la ciutat i l’escola, que és el marc on s’acullen i es troben totes les formes de família que avui coexisteixen. La pluralitat de famílies, que de cap manera no han esborrat la família tradicional, sinó que ens ha enriquit!

Des de l’AFA de L’Escola La Mitjana apostem per aquest canvi de denominació. A l’escola convivim amb tipologies de famílies molt diferents i aquesta diferencia ens fa enriquir a tots i totes.

Creiem que és important que totes les famílies de l’escola es sentin part de l’AFA, i quina millor manera que cuidar la utilització de la paraula o de conceptes que de vegades necessitem per fer una petita reflexió i poder fer un canvi de mentalitat i de visió.

Neix aquest nou terme, AFA, el qual uneix a l’escola totes les diverses tipologies de famílies que conviuen dia a dia fent que hi hagi una igualtat d’oportunitats i evitant que la diversitat creï exclusió en determinades famílies.

Molts contents des de l’AFA Escola La Mitjana, desprès dels mesos de tràmits, poder dir-vos que oficialment ja som AFA!!

 

AFA Escola La Mitjana